top of page
İlkim YILMAZ_edited.png

biyografi

Download CV

İlkim YILMAZ, 2018 yılında Bilintur A.Ş. sponsorluğunda kurulan BİLİNTUR KADIN ODA ORKESTRASI  ile MÜZED TÜRKİYE MÜZİK ÖĞRETMENLERİ ORKESTRASI  Müzik Direktörü ve Orkestra Şefi ünvanlarının sahibidir.

Genç orkestra şefi, 2018-2019 sanat sezonu içerisinde Bilintur A.Ş sponsorluğunda Bilintur Kadın Oda Orkestrası'nu kurmuş ve Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında 7 Mart 2019 tarihinde orkestra lansmanını gerçekleştirmiştir. Bilintur Kadın Oda Orkestrası, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi Türk Kadın bestekar ve şairlerin eserlerini Batı Klasik Müziği stilinde yorumlaması, geçmişte kalmış ve kültür sanat mirasımız olan eserleri dünya standartlarında gün yüzüne çıkarması anlamında kritik önem taşımaktadır.  Bilintur Kadın Oda Orkestrası'nın tüm üyeleri kadınlardan oluşmaktadır. Orkestranın öncelikli amacı amaçları arasında yurt içi ve yurt dışında gerçekleşen saygın klasik müzik festivallerinde Türkiye'yi ve Ankara'yı temsil ederek kültür elçisi rolü üstlenmektir.

Genç sanatçı, 2018- 2019 sezonunda müzik direktörü ve orkestra şefi olduğu Müzed Türkiye Müzik Öğretmenleri Orkestrası ile 27 Şubat 2019 tarihinde Müzed 20. Yıl konserini gerçekleştirmiştir.

Genç orkestra şefinin şimdiye kadar yönettiği orkestralar ve korolar arasında Odtü Güzel Sanatlar Topluluğu Orkestra ve Korosu , Hayal Sahnesi Senfoni Orkestrası,  İzmir Gençlik Orkestrası,  Müzed Türkiye Müzik Öğretmenleri Orkestrası, Müzed Faik Canselen Öğretmenler Korosu,  Bilintur Kadın Oda Orkestrası,  Akçaabat Güzel Sanatlar Lisesi Öğrenci Orkestrası ve  Başkent Oda Orkestrası bulunmaktadır. 

Başarılı konserlerinin yanı sıra eğitim alanında da çalışan genç sanatçı, 2019 yılının ocak ayında Trabzon Akçaabat  Güzel Sanatlar Lisesi’nde ‘Orkestrada ses dengesi, Entonasyon ve Tını’ üzerine iki günlük, bir çalıştay gerçekleştirmiştir ve bu çalıştay ile yazılı basında yer almıştır.

Yılmaz, 2018- 2019 sanat sezonu ilk yarısında, İzmir'de konservatuvar, müzik fakültesi ve güzel sanatlar lisesi öğrenci ve mezunlarından oluşan İzmir Gençlik Orkestrası'nda, Müzik Direktörü ve Orkestra şefi olarak görev yapmıştır.  Sanatçı, gençlik orkestrası ile repertuarında C. Saint SEANS Viyolonsel Konçertosu, J. HAYDN ve W. A. MOZART senfonileri ile A. VIVALDI,  J. S. BACH, T. ALBINONI  A. GLAZUNOV, E. GRIEG ie E. ELGAR oda müziği eserlerinin olduğu geleneksel bir repertuvarı yorumlamıştır.

Yılmaz, 2017 yılındaki mezuniyetinden sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi Güzel Sanatlar Topluluğu Korosu ikinci şefliğini üstlenmiştir. 2018 bahar döneminde Orta Doğu Teknik Üniversitesi Güzel Sanatlar Topluluğu Orkestrası Müzik Direktörü ve Orkestra Şefi  görevinde bulunmuş, ve   üçü Odtü Kemal Kurdaş Sahnesinde  olmak üzere dört konser gerçekleştirmiştir.

 

Genç sanatçı, aralarında Devlet Çoksesli Korosu Walter Strauss Koro şefliği ustalık sınıfının da (Konuk şef, Lorenzo DONATI) dahil olduğu pek çok ustalık sınıfına aktif, yarı aktif ve gözlemci statülerinde  dahil olmuş ve Gürer AYKAL, Rengim GÖKMEN, Vladimir PONKIN gibi usta şeflerle çalışma imkanı bulmuş ve Rengim GÖKMEN ustalık sınıfı dahilinde Karşıyaka Oda Orkestrası ile çalışma şansı yakalamıştır.

Yılmaz, Başkent Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Kompozisyon ve Müzik Teorisi Bölümünden 2017 yılında 'Yüksek Onur Öğrencisi' ve 'İkincilik Derecesi' ile ​mezuniyetinin devamında 2017- 2019 yılları arasında çalışmalarını değerli orkestra şefi Işın METİN ile sürdürmüştür. Lisans eğitimi içerisinde, 2015 - 2017 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı'nda   Burak TÜZÜN ve devamında Rengim GÖKMEN'in orkestra şefliği yüksek lisans derslerine misafir olarak katılmıştır. Bu süre içerisinde misafir orkestra şefi olarak   bir dönem boyunca  orkestra dersi kapsamındaki oda orkestrasını yönetmiştir.

BIOGRAPHY

İlkim YILMAZ is Music Director and The Chief Conductor  of  BİLİNTUR WOMEN'S CHAMBER ORCHESTRA and MUZED MUSIC TEACHERS' ORCHESTRA in 2019 -2020 season.

During the 2018-2019 art season, the young conductor founded the Bilintur Women's Chamber Orchestra under the sponsorship of Bilintur A.Ş. Bilintur Women's Chamber Orchestra is critical in terms of interpreting the works of Turkish Women composers and poets of the Ottoman and Republican periods in the style of Western Classical Music and revealing the works of our past and cultural heritage to world standards. All members of Bilintur Women's Chamber Orchestra are women. between domestic primary objective and purpose of the orchestra at the prestigious classical music festivals held abroad by Turkey it is to become a cultural ambassador and representative in Ankara.

Yılmaz, conducted Müzed Turkey Müzed Music Teachers' Orchestra in its 20th Year concert in 2019 February.

İlkim Yılmaz has directed  Odtü Fine Arts Society Orchestra and Choir, Dream Stage Symphony Orchestra, Izmir Youth Orchestra, Müzed Turkey Music Teachers Orchestra and Müzed Falk Cansel Teachers' Choir, Bilintur Women's Chamber Orchestra, Akcaabat Fine Arts High School Youth Orchestra and Başkent Chamber Orchestra in her two years  of professional career.

The young conductor has been active, semi-active and observer in many master classes, including the State Polyphonic Choir Walter Strauss Choral conducting master class (Guest conductor, Lorenzo DONATI) and has the opportunity to work with signature maestros Gürer AYKAL, Rengim GÖKMEN and Vladimir PONKIN. 

Yılmaz graduated from the Department of Composition and Music Theory at Başkent University State Conservatory in 2017 with  'High Honor Degree' and 'Secondary Degree'. She continued her studies between 2017 and 2019 with the distinguished conductor Işın METİN. During her bachelor degree, she attended Burak TÜZÜN and Rengim GÖKMEN's lessons at Hacettepe University Ankara State Conservatory between 2015 - 2017 as a guest. During this period, she conducted the youth chamber orchestra as a guest conductor for a period of time in this conservatory.e.

 

In addition to her successful concerts, the young conductor also worked in the field of education. In January 2019, she conducted a two-day workshop on'Balance, Intonation and Timbre in Orchestra' Trabzon Akçaabat Fine Arts High School. She took part in the written press with this workshop.  

In the first half of the 2018-2019, Yılmaz served as the Music Director and Conductor of the İzmir Youth Orchestra, which consisted of students and graduates of the conservatory, music faculty and fine arts high school in İzmir. In her repertoire with the youth orchestra, Yılmaz has conducted a traditional repertoire of C. Saint SEANS Cello Concerto, J. HAYDN and W.A. MOZART symphonies with A. VIVALDI, JS BACH, T. ALBINONI A. GLAZUNOV, E. GRIEG and E. ELGAR. 

Just after her graduation in 2017, Yılmaz became the asistant conductor of the Middle East Technical University Fine Arts Ensemble Choir.  In the spring of 2018, she served as the Music Director and Conductor of the Middle East Technical University Fine Arts Orchestra, and performed four concerts, three of which were at the famous METU Kemal Kurdaş Hall.

Başkent University State Conservatory -  

June/ 2017 ,  Ankara, TR

 

.Composition and Music Theory 

 2014-17;

.Scholarship ( includes eight periods) ,

. High Honor Student Degree ,

 

. Secondary Degree 

bottom of page